Diabetesdagen – för att uppmärksamma diabetes

Den internationella Diabetesdagen, 14 november, finns för att uppmärksamma diabetes i världen.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 8 juli 2016


Den internationella Diabetesdagen, eller världsdiabetesdagen som den också kallas, startades av Världshälsoorganisationen (WHO) och International Diabetes Federation (IDF) för att uppmärksamma diabetes.

Diabetesdagen sker alltid den 14 november, och detta för att hylla insulinets upptäckare Frederick Bantings som föddes denna dag.

I dag finns det 366 miljoner människor som lever med diabetes. Och den siffran beräknas att öka stort.